JADOVNIČKIH 22 km – (22 km / uspon 930 m) GPX zapis možete pronaći na dnu stranice.

Najkraća staza petog izdanja ultramaratona na planini Jadovnik. Ne nosi ITRA/UTMB bodove, ali je zato prava poslastica za one koji tek ulaze u svet skajraninga ili jednostavno vole kraće distance.

Start staze je sa platoa Doma kulture u 8 č. ujutru (sa trkačima na 73 km) i kreće se ulicama Nijazije Musabegovića, Valterovom i Brana Dučića u dužini od 1 km. Naredna 4 kilometra staza je na usponu uz selo Koševine i na tom delu staze na 2,3 km od starta nalazi se uređeni vidikovac Sokolica sa kojeg se vidi Prijepolje i Lim. Od 6. km i razdvajanja sa trkačima na 73 km staza je na 500 metara pre KT-1 Grdilovice (8,5 km) na ravnoj podlozi i vodi širokim šumskim putevima. Tu je još par ukrštanja, ali će biti dovoljno volontera na stazi. Ispod samog sela serpentine idu do KT-2 Bjelobabe (13,6 km). Nakon ove kontrolne tačke staza je lagana i prolazi širokim šumskim putem obraslim listopadnim i četinarskim šumama. Ovde staza izlazi na asfaltni lokalni put i narednih 1,3 km je na nizbrdici do cilja. U grad Prijepolje staza ulazi ulicama Sarajevskom, Valterovom i Nijazije Musabegovića do cilja na platou Doma kulture.

Imamo 4 kategorije:

Muškarci
– 45- (do 45 godina na dan 11.8.2018.)
– 45+ (od 45 godina na dan 11.8.2018.)

Žene
– 45- (do 45 godina na dan 11.8.2018.)
– 45+ (od 45 godina na dan 11.8.2018)

Okrepne i kontrolne stanice: KT-1 (Grdilovice 8,5 km), KT-2 (Bjelobabe 13,6 km).

Vremenski limit na cilju: subota 13. jul do 14 č. (6 sati od starta).

Obavezna oprema: astro folija, jakna za kišu/vetar, mobilni. Penali od 30 minuta za nemanje iste. Ukoliko nedostaje više od dve stavke – diskvalifikacija. Preporučujemo štapove, ne možete ih ostaviti na punktovima. Morate biti poluautonomni (voda, gelovi itd..).

Limit na ovoj trci je 100 trkača.

JADOVNIČKI EXTREME 53 km – svi detalji i ITRA bodovi za 2019. su na sledećem linku: https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/73305 (53,5 km / uspon 2.420 m, najviša tačka staze 1.417 m).

Ozbiljna staza, u nekim delovima i vrlo rizična. U slučaju lošeg vremena i obilnih padavina organizator može kompletno prepakovati stazu ili je odjaviti. Ova staza je nadograđena, stara je imala cca. 44 km.

Start staze je u 8 č. iz kanjona (prvi tunel započetog puta naspram isposnice Sv. Save, više informacija o transferu na start na dnu stranice). Staza vodi starom pešačkom stazom duž celog kanjona do mesta Sastavci (Pančićeva omorika) kroz zaštićeno područje SPC rezervat “Klisura reke Mileševke” a zatim kanjonom Međanske reke do sela Međani, zaseok Milanovići gde se nalazi KT-1 Međani (9,7 km). Cela deonica klisurom/kanjonom je na liticama reka Mileševke i Međanske reke u uklesanoj stazi, na ovom delu posebnu pažnju treba obratiti na ličnu bezbednost iz razloga što je staza slabo obezbeđena celom dužinom, a litice na pojedinim delovima dostižu visinu preko 100 m. Pored litica staza je zbog erozije tj. odrona poslednjih nekoliko godina dosta oštećena. Nakon izlaska u selo Međani, staza je na blagom usponu i širokom putu sa makadamskom podlogom. Dalje vodi do ispod visoravni Ćetanica do kuća Cakovića, a onda uskom pešačkom stazom izlazi na visoravan Ćetanica, zatim dalje nizbrdo preko mesta zvanog Drijenje vodi kamenitom podlogom do korita reke Mileševke. Prelazak korita (na ovom mestu ima brvno za prelazak), staza je narednih 1,5 km sa jakim usponom do mesta zvanog Karaulčina a zatim u ravni i blagoj nizbrdici do mesta gde se nalazi KT-2 Duboki potok (19. km). Od ovog mesta staza je narednih 1,2 km na ekstremnom usponu i vodi širokim šumskim putem uglavnom prekrivenim blatom kroz šumu. Izlaskom u mesto zvano Mala kosa staza skreće levo šumovitim predelom zvanim Derventa i uglavnom je valovita do mesta Previja ka kamenitoj nizbrdici do KT-3 Kašan (23. km). Nakon ove kontrolne tačke, staza vodi preko predela zvani Krš, Borje, Velika njiva nizbrdo do Jakšića kuća u zaseoku Gvozd. Staza na ovom delu vodi starom seoskom stazom. Od Jakšića na 23,6 km staza ide ka kanjonu Mileševke levom stranom gde se nakon 1 km gubi stara seoska staza, a naša staza se prepoznaje po markacijama na drveću gde se na prvom delu kanjona penje okomito. Posle se spušta ekstremnom nizbrdicom (koja je obrasla mahovinom i niskim rastinjem) ka mestu Sastavci. Dolaskom iznad mesta Sastavci na 25,7 km kreće ekstremni uspon uređenom planinarskom stazom ka mestu zvanom Vrata ili Brdo poskoka. Dolaskom na Brdo poskoka na 26,6 km staza vodi dalje jasnom stazom ka mestu Kaćevo. Nakon izlaska na široki makadamski put na 27,7 km staza se spaja sa Jadovničkih 73 km i asfaltnom podlogom kroz selo Kaćevo vodi do kuća Bukvića gde se odvaja od 73 km i uskom stazom dolazi na KT-4 Dundor (30. km). Odatle se ide do sela Hisardžik, grebenom u dužini od 1,8 km sa kamenitom podlogom na kojoj je potrebno oprezno kretanje. Staza vodi širokim seoskim putevima gde je miks zemlje i asfalta do zaseoka Fejzići gde je naredna 3 km staza na usponu do KT-5 Grdilovice (37,3 km) gde se nalazi i kontrolna tačka staze Jadovničkih 22 km (na ovom delu staza 22 km vodi u suprotnom smeru). Ruta je u ovom delu na blagoj nizbrdici i na 39,2 km odvaja se na usku šumsku stazu kroz predeo zvani Mrljaci na široki šumski put Bjelobabe gde se na 44. km spaja sa stazama Jadovničkih 73 i Jadovničkih 22 km do cilja. Ostali deo staze je lagan i asfaltni put vodi do cilja ulicama Sarajevskom, Valterovom, Nijazije Musabegovića.

Imamo 4 kategorije:

Muškarci
– 45- (do 45 godina na dan 11.8.2018.)
– 45+ (od 45 godina na dan 11.8.2018.)

Žene
– 45- (do 45 godina na dan 11.8.2018.)
– 45+ (od 45 godina na dan 11.8.2018)

Okrepne i kontrolne stanice: KT-1 (Međani 9,7 km), KT-2 (Duboki potok 19 km), KT-3 (Kašan 23 km), KT-4 (Dundor 30 km), KT-5 (Grdilovice 37,3 km).

Vremenski limit na cilju: subota 13. jul do 21 č. (13 sati od starta).

Obavezna oprema: astro folija, jakna za kišu/vetar, mobilni, čaša i pištaljka. Penali od 30 minuta za nemanje iste. Ukoliko nedostaje više od dve stavke – diskvalifikacija. Ne preporučujemo štapove, na vama je, svakako ih ne možete ostaviti na punktovima. Posebno preporučujemo GPS sa ubačenom rutom trke, ali znajte da u klisuri slabo hvata i baguje zbog vertikala! Morate biti poluautonomni (voda, gelovi itd..).

Limit na ovoj trci je 50 trkača. Ako se mesta brzo popune, svi su u obavezi da uplate kotizacije, inače se brišu (ide zvanični mejl).

JADOVNIČKIH 73 km – svi detalji i ITRA bodovi za 2019. su na sledećem linku: https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/73306 (73,2 km / uspon 2350 m, najviša tačka staze 1707 m).

Vrlo bitna napomena, ovo je jedna od najpitkijih ultri u regionu. Idealna za one koji vole dobar tempo ili se odvaže da uđu u svet ultramaratona po prvi put. Pored toga, videćete najlepše od Jadovnika. Nadograđena staza od 66 km iz 2018. godine.

Start staze je u 8 č. sa platoa Doma kulture i kreće se ulicama N. Musabegovića, Valterovom i Brana Dučića u dužini od 1 km. Naredna 4 kilometra staza je na usponu uz selo Koševine i na tom delu staze na 2,3 km od starta nalazi se uređeni vidikovac Sokolica sa kojeg se vidi Prijepolje i naselja uz Lim ka Brodarevu. Na 6. km je razdvajanje sa stazom na 22 km a na 10. km je KT-1 Ivanje na nizbrdici i uglavnom se kreće uskim šumskim putevima u kombinaciji sa kolskim putevima i makadamskom podlogom.

Nakon prolaska prve kontrolne tačke staza je u narednih 5 km na usponu, prolazi kroz sela Divce, Brančiće, a onda se spušta do sela Dečeva. Odatle lokalnim valovitim putem vodi do Sopotnice gde se nalazi KT-2 Sopotnica, u neposrednoj blizini vodopada. Ovaj predeo je pod zaštitom države kao Spomenik prirode “Slapovi Sopotnice”, jedno od tri zaštićna područja na ovoj planini. U naredna 3 km ka selu Vodice staza vodi širokim šumskim putem do mesta zvanog Prepeće, nakon čega kreće uspon na plato Jadovnika odakle kreću vidikovci ka planinama Crne Gore (Ljubišnja, Durmitor, Sinjajevina, Bjelasica, Komovi, Prokletije…). U nizu vidikovaca prvi je Savin krš sa kojeg staza vodi pašnjacima preko Vitiljke do ispod Vranića stijena gde se nalazi KT-3 Vranića stijene (vremenski limit na ovoj kontorlnoj tački je 7 sati nakon starta) na 29. Km. Odmah posle ove kontrolne tačke staza nastavlja dolinom ispod Vranića stijena, skreće levo ka unutrašnjosti planine tj. ka istoku. Sam plato je valovit bez teških deonica. Na 31. km staza ide na levo i vodi ka zapadnoj strani Jadovnika, preklapa se sa „Stazom zdravlja” koju je projektovao i obeležio SUES Fiulj u saradnji sa JP “Srbijašume” upravljačem zaštićenog područja “Jadovnik-Ozren”. Ova staza je kružna i dugačka je 9,7 km. Nakon ovog kruga staza vodi ponovo do mesta Vitiljka i neposredno pre KT-4 Vranića stijene 2 koja se ponavlja. Staza se poklapa sa prethodnim delom staze na ovom delu u dužini od 700 m. Nakon overe prolaska na KT4 staza vodi na kratki uspon ka kamenitom grebenu iznad litica Vranića stijena. Nakon ove deonice izlazi se na ravni deo planine ka Aničića njivama. Naredna 3 km staza je na valovitom terenu a pod samim vrhom Katunić. Katunić je najviši vrh Jadovnika i okolnih planina sa 1734 m.n.v. Dostupno mesto dozvoljeno za posetioce je na 1708 m.n.v. na kojem se nalazi KT-5 Katunić na 41. km. Staza ide sa Katunića do mesta Kašan na kome se nalazi sledeća kontrolna tačka KT-6 Kašan (51. km, vremeski limit je 13 sati nakon starta) i vodi Jadovničkim pašnjacima kroz mesta zvana Kozomor, Pedeljica, Pavića Do, Okruglica, Taslačko polje, Kamenjače, Smrdan, Kolibe, Studenac, Duga smrča. Nakon ovog dela staza je na nizbrdici do Kašana i vodi kroz selo Milošev Do tj. zaseok Gvozd do pomenute KT-6 (Kašan).

Od Kašana do sledeće kontrolne tačke KT-7 Bjelobabe (63. km) staza ja uglavnom ravna sa par valovitih deonica i ide širokim makadamskim putevima (postoji i jedna asfaltna deonica, kroz selo Kaćevo i u tom delu se spaja sa stazom Jadovnik Extreme 53 km do Dundora). Ruta na ovom delu prolazi kroz predeo zvani Bučje a nakon toga kroz sela Kaćevo, Hisradžik, Bjelobabe (u selu Bjelobabe spaja se sa stazom Jadovničkih 22 km i staze su spojene do cilja, sa Jadovnik Extreme 53 km se spaja kod kuća Puzovića a nakon 1 km odvaja od nje) i serpentinama do K-7 Bjelobabe. Nakon ove kontrolne tačke staza je ravna i ide širokim šumskim putem obraslim listopadnim i četinarskim šumama. Na ovom delu ponovo se spaja sa stazom Jadovnik Extreme 53 km. U grad Prijepolje staza ulazi ulicama Sarajevskom, Valterovom i Nijazije Musabegovića do cilja na platou Doma kulture.

Imamo 4 kategorije:

Muškarci
– 45- (do 45 godina na dan 11.8.2018.)
– 45+ (od 45 godina na dan 11.8.2018.)

Žene
– 45- (do 45 godina na dan 11.8.2018.)
– 45+ (od 45 godina na dan 11.8.2018.)

Okrepne i kontrolne stanice: Na kontrolnim tačkama KT-1 (Ivanje 9,7 km), KT-2 (Sopotnica 21,5 km), KT-3 i KT-4. (Vranića stijene 29 km i 36,5 km), KT-5 (Katunić 41,5 km), KT-6 (Kašan 51 km), KT-7 (Bjelobabe 63 km).

Vremenski limit na cilju: nedelja 14. jul u 2 ujutru (18 sati od starta).

Obavezna oprema: astro folija, jakna za kišu/vetar, mobilni, čeona lampa, čaša i pištaljka. Penali od 30 minuta za nemanje iste. Čeonu lampu možete staviti i u drop-beg, ali je morate imati sa sobom odatle. Provera će biti na KT-7 Bjelobabe a ostale opreme i ranije. Ukoliko nedostaje više od dve stavke – diskvalifikacija. Preporučujemo štapove, ali njih ne možete ostaviti na punktovima. Posebno preporučujemo GPS sa ubačenom rutom trke! Morate biti poluautonomni (voda, gelovi itd..).

Limit na ovoj trci je 100 trkača.

Bitne informacije za sve distance na Jadovničkom ultramaratonu:
Svaki takmičar mora nositi startni broj na vidnom mestu, na grudima ili na pojasu, čeono. Na jakni ili na majici, ne sme ga prekriti jaknom! Gubitak startnog broja je automatska diskvalifikacija. Pravo za žalbe je na naš mejl – skyrunning.serbia@gmail.com u roku od 48 sati nakon trke. Posle toga se žalbe ne uvažavaju.

Start i cilj na 22 & 73 km je u centru Prijepolja kod Doma kulture na 450 m.n.v. Samo Extreme od 53 km startuje kod tunela na ulazu u kanjon Mileševe, organizator obezbeđuje prevoz takmičara do tog starta, a cilj je u centru.

Baza trke (race office) će biti u Domu kulture u centru Prijepolja u petak 12. jula od 16 do 22 č. Tehnički sastanak će biti od 21 č. sa svim učesnicima. Za trke na 53 i 73 km je neophodno lekarsko uverenje, ne starije od godinu dana. Dodela nagrada će se raditi ispred platoa kod Doma kulture u nedelju u 10 č. ujutru.

Preporuke za smeštaj, sve informacije na: vekapr@ymail.com

Prijave se otvaraju na portalu www.trka.rs 7.12.2018. u 9 ujutru a zatvaraju 19.6.2019. u 16 č. Kotizacija je 3.200 dinara (27 evra) za 73 km. Kotizacija za 53 km je 2.400 dinara (20 evra) a na 22 km 1.600 dinara (14 evra). Svi učesnici dobijaju finišerske medalje. Na 22 km u paket ide pamučna majica, na 53 km aktivna majica a na 73 km i pamučna i aktivna majica.

Na KT-3 Kašan imate drop-begove koje ostavljate u race office-u u petak. To važi samo za trkače na 53 i 73 km. Za prve će Kašan biti na 23. km a za druge na 51. km.

Svi učesnici imaju gratis ručak u nedelju nakon dodele kod Doma kulture, vaučere dobijaju u startnom paketu.

Svi dodatni detalji i eventualne promene dobijate u finalnom mejlu do kraja juna 2019. U slučaju loše vremeske prognoze, trka se može pomeriti na nedelju 14.7.2019.

Trka će nositi bodove u sklopu Skyrunning lige Srbije za 2019. i to:
• 22 km Sky Classic
• 53 & 73 km Sky Extra

Autobus: prvih 50 takmičara koji plate kotizaciju imaju pravo na autobuski prevoz gratis na relaciji Beograd – Prijepolje. Naknadno objavljujemo mesto i termin odlaska/polaska. Više o samoj planini i prethodnim izdanjima: http://www.ugjadovnik.com/

Prijepolje je udaljeno cca. 300 km od Beograda a 180 km od Podgorice. Jul može biti topao, ali na Jadovniku možete očekivati i hladnije vreme pogotovo u toku noći.

Link za prognozu: https://www.yr.no/place/Serbia/Other/Jadovnik/long.html

GPS zapisi su na dnu stranice.

Vidimo se u Prijepolju! Dobro došli!

JADOVNIČKI 22 km

JADOVNIČKI 53 km

JADOVNIČKI 73 km

Jadovnickih 22km gpx
Jadovnik 53 gpx
Jadovnik 73 gpx