Rezultati

Već ste upoznati sa sistemom bodovanja za 2016. ali nije loše da vam sve opet pojasnimo. Neka pravila su se promenila u međuvremenu u ISF-u i red je da vam prezentujemo ISF-ov i naš sistem bodovanja. Svaka trka nosi sledeći iznos bodova počev od prvog mesta: 100-88- 78-72- 68- 66 i po 2 boda manje za svaku narednu poziciju u plasmanu zaključno sa 30. pozicijom kod muškaraca i sa 15. pozicijom kod žena – RULES . Stara planina će kao odabrana trka u ovoj sezoni nositi 20% više bodova za svaku poziciju u skladu sa prethodno navedenim sistemom bodova (broj bodova se zaokružuje na najbliži celi broj). Odluka o ovakvom tretmanu Ultra traila Stare planine doneta je u skladu sa principom ISF da svaka nacionalna asocijacija ima pravo da odabere jednu trku u kalendarskoj godini koja će biti „prva među jednakima“ . Srpska Skyrunning liga je u 2016. imala sledeće trke, različitih formata i dužina u Srbiji, Crnoj gori, Republici Srpskoj i Makedoniji.

VerticalKilometer (VK) x 3 (Kotor, Trebinje i Prokletije)

SkyRace (SR) x 2 (Sokolov put i Šar planina)

Ultra SkyMarathon (USM) x 6 (Tara Grab, Stara planina* 2 distance, Jadovnik 2 distance i Tornička Bobija)

SkyTrail (ST) x 4 (Kopaonik, Tornička Bobija, Stara planina *, Jadovnik i Tara Grab)

Na kraju godine svim takmičarima se sabiraju najbolji rezultati u sva četiri formata, na osnovu tako utvrđenog broja bodova određuje se njihov generalni plasman. Uslov bodovanja u generalnom plasmanu Srpske Skyrunning lige je da takmičar mora imati rezultate u sve 4 kategorije (VK, SR, USM i ST). Ovaj stil bodovanja osmišljen je u skladu sa zahtevima ISF i težnjom da liga ne favorizuje jedan tip takmičara. Svestranost i istrajnost su osnov uspeha. Najbolje takmičare na kraju godine nagrađujemo vrednim nagradama kako na pojedinačnim trkama, tako i u generalnom poretku.

Primer rada ISF-a

* Stara planina je dve duže distance imala i pod okriljem ITRA za UTMB bodove

>> RANKING 2015 <<

>> RANKING 2016 <<