KAPA DOLE: Sofija Arapović i Janko Gardović osvojili Vertikalni kilometar na Prokletijama