Zbog Covid 19 pandemije, kalendar 2020. je imao samo Avalu u februaru, na dalje mere nisu dozvoljavale realizaciju. Sve ostale trke su po automatizmu prebačene za 2021.

„Ultra trail Stara planina“ je realizovan 5.juna, video možete pogledati na sledećem linku:

„Prokletije SkyUltra & SkyRace“ su realizovane 14. avgusta, video:

Sinjavina SkyRace je zbog pogoršanja epidemiološke situacije prebačena na 2022. godinu.