Članstvo

VAŽNA NAPOMENA: Ukoliko želite da postanete član Srpske Skyrunning Asocijacije, prvo pročitajte uslove i pravila za učlanjenja u SSA, a zatim popunite elektronsku pristupnicu u prilogu:

KO MOŽE POSTATI NAŠ ČLAN?

Član Srpske Skyrunning Asocijacija mogu postati svi zainteresovani građani stariji od 14 godina. Maloletna lica između 14 i 18 godina mogu stupiti u članstvo Srpske Skyrunning Asocijacije isključivo uz pismenu saglasnost roditelja ili staratelja (regulisano statutom član 14).

INSTRUKCIJE ZA PRISTUP:

Član Srpske Skyrunning Asocijacije možete postati popunjavanjem elektronske pristupnice za fizička lica na našem sajtu, uz obaveznu uplatu godišnje članarine u iznosu od 800 dinara.

INSTRUKCIJE ZA UPLATU GODIŠNjE ČLANARINE:

Uplatu godišnje članarine u iznosu od 800 dinara možete izvršiti lično u prostorijama Srpske Skyrunning Asocijacije (Adresa: Kralja Milana 60, Beograd) svakog prvog i petnestog u mesecu.
Od 1. januara 2015. godine uplatu godišnje članarine možete izvršiti i na naš žiro račun.

Primer uplatnice: 

265-1620310003770-10

Svrha uplate: Pristupnica članstvu (obavezno ime i prezime)

Primalac: Srpska Skyrunning Asocijacija , Kralja Milana 60, Beograd.

Poziv na broj: C14-C15

ČLANSKE KARTE SRPSKE SKYRUNNING ASOCIJACIJE

Izrada članskih kartica za sve članove koji popune našu elektronsku pristupnicu traje od 5 do 7 dana (od dana popunjavanja pristupnice), i može se preuzeti svakog 1. i 15. u mesecu u prostorijama Srpske Skyrunning Asocijacije (Adresa: Kralja Milana 60, Beograd), uz obaveznu najavu Vašeg dolaska putem e-adrese: office@skyrunning-serbia.com

Važno: Kako bi iskoristili popuste i sve druge pogodnosti koje svim članovima  Srpske Skyurunning Asocijacije omogućuju naši poslovni saradnici i prijatelji Asocijacije, obavezno je da pri korišćenju naše članske kartice priložite na uvid i ličnu kartu ili bilo koji drugi dokument na kome je jasno istaknut JMBG.

Člansku karticu Srpske Skyrunning Asocijacije mogu koristiti isključivo naši članovi čiji se podaci uz fotografiju nalaze na istoj. Kako bi se izbegle zloupotrebe, članska kartica je  personalizovana sa QR kodom i izrađena u  punom koloru.

POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA: Postanite deo Srpske Skyrunning Asocijacije

Srpska Skyrunning Asocijacija upućuje poziv za saradnju svim sportskim organizacijama koje žele da organizuju trke u formatu koji propisuje Internacionalna Skyrunning Federacija, a pod kalendarom Srpske Skyrunning Asocijacije, da se pridruže našoj organizaciji popunjavanjem elektronske pristupnice za pravna lica.

Srpska Skyruning Asocijacija ima za cilj da organizuje kvalitetne trke i da omogući trkačima da posećuju međunarodna takmičenja pod okriljem Internacionalne Skyrunning Federacije. Želimo da u kontinuitetu pomažemo našim takmičarima da napreduju na internacionalnom nivou, i da stvorimo Srpsku Skyrunning reprezentaciju koja će nas predstavljati na Evropskim i Svetskim prvenstvima.

onlinefizickalica     onlinepravnalica